Albo gdy ktoś pisze o grach i nie wie skąd się wzięły

W podręczniku dotyczącym gamedesignu znalazłem błąd, istotnie smutny…

Role-playing games are unmistakable. They have evolved from the MUDs (Multi User Dungeon) and text-based MMORPGs (Massive-Multiplayer On-line Role Playing Games) of yesteryear.

Gameplay and design Kevin Oxland (2004)

Kolejność raczej jest taka:

RPG -> cRPG -> MUD -> MMORPG

holistyczny