Granie w gry to matematyka…

John Horton Conway (1937-2020): matematyk, profesor uniwersytetów w Cambridge i Princeton, członek Royal Society, laureat Nagrody Frederica Essera Nemmersa. Autor powyższego cytatu.

Conway zajmował się rozmaitymi obszarami matematyki: algebra abstrakcyjna, analiza rzeczywista, teoria mnogości czy geometria.

Zajmował się też matematyką dyskretną i badał tzw. automaty komórkowe. To dzięki niemu zawdzięczamy słynną grę w życie (choć w naszym rozumieniu to nie gra).

Jedno z jego najbardziej znanych osiągnięć to wkład w matematykę dyskretną przez badania automatów komórkowych – to twórca ich kanonicznego przykładu, jakim jest gra w życie.

A oto co o rzeczonych liczbach nadrzeczywistych pisze Wiki:

Liczby nadrzeczywiste (ang. surreal numbers) – klasa obiektów, spełniająca aksjomaty ciała, która zawiera w sobie zarówno liczby rzeczywiste, hiperrzeczywiste, jak i porządkowe. Tak jak liczby hiperrzeczywiste klasa ta zawiera również wielkości nieskończone oraz nieskończenie małe (infinitezymalne). Klasa liczb nadrzeczywistych oryginalnie została oznaczona No.

holistyczny