Kości – najstarsze growe narzędzie?

Jednym z najstarszych „narzędzi” do grania są kości – mają najpewniej grubo ponad 5000 lat. Używali ich Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Sofokles za twórcę kości uznaje Palamedesa – Greka, który wynalazł je podczas oblężenia Troi.

Pierwsze „egzemplarze” dawały wyniki zero-jedynkowe (niczym współcześnie rzut monetą).

Dopiero później zaczęto do ich tworzenia wykorzystywać zwierzęce kości, wpierw te wyglądem zbliżone do czworościanu, a potem, w starożytnym Rzymie i Grecji, z chrząstek stawów. Te miały kształt zbliżony do sześcianu, zatem można je uznać za bezpośredni pierwowzór dzisiejszych szóstek (kostek sześciennych (choć pojawiają się też wskazówki sugerujące, jakoby ten rodzaj wynaleźli Etruskowie i Arabowie).

No i finalnie ciekawostka:
Sugestię, by liczby na przeciwległych ścianach sześciennej kości sumowały się do 7, rzucił dopiero w 1193 roku Eustacjusz z Tesaloniki (bizantyjski teolog, filolog, historyk, retor i epistolograf żyjący w latach mniej więcej 1125-1198 ), pragnąc w ten sposób zapobiegać oszustwom.

holistyczny