O najstarszej planszówce, w którą wciąż grają

Pozycja znana na wszystkich kontynentach pod bardzo różnymi nazwami: apaba, awale, awele, bao, congkak, kalaha, mancala, mankala, nam-nam, oware, sungka, toguz xorgol czy wari.


Jest to prawdopodobnie najstarsza gra planszowa, w którą wciąż grają ludzie na całym świecie. Mankala z arabskiego oznacza przenosić.
Do dziś rozgrywane są liczne turnieje w tę grę, ma one różnorodne walory edukacyjne oraz wersje cyfrowe.


Najwcześniejsze świadectwa grania w mankalę to gliniane i kamienne fragmenty z przełomu VI i VII wieku n.e. odnalezione w północnej części Etiopii oraz Erytrei. Nie istnieją dowody wskazujące na to, iż grę znano wcześniej, niemniej prostota planszy i rolnicze aspekty rozgrywki mogą sugerować, że jej rodowód sięga początków cywilizacji.
Niektóre wzmianki wskazują, iż w mankalę grano w Afryce już od neolitu (IX w.p.n.e.), a historycy wciąż poszukują potwierdzeń różnorodnych wskazówek sugerujących, że może mieć nawet kilka tysięcy lat.

holistyczny