Pac-Man rozpisany w UML

UML – Unified Modeling Language, zunifikowany język modelowania. Wyspecyfikowany język zbudowany w oparciu o diagramy, które pozwalają opisywać i modelować struktury oraz procesy.

Oto UMLowe przedstawienie słynnego Pac-Mana 😉

ZA Game Development and Production Erik Bethke (2003)

holistyczny