Pre-histora RPG: Talking Games

Elementy narracyjnych gier fabularnych – przede wszystkim interakcja między uczestnikami, wcielanie się w role, swoboda decyzji czy improwizowanie – pojawiały się wcześniej w grach towarzyskich, jak choćby w popularnym w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych Jury Box (gracze wcielali się w niej w ławników próbujących wyciągać z dowodów odpowiednie wnioski, by wydać sprawiedliwy wyrok).

Również autorzy planszowej gry bitewnej Diplomacy (1959) duży nacisk położyli na interakcje, a głównym elementem rozgrywki były zdolności interpersonalne. Inspiracją była też gra Careers (1955), w której każdy z graczy przed rozpoczęciem rozgrywki w tajemnicy decydował o warunkach zwycięstwa.

Pod koniec lat 60. XX wieku w niektórych kręgach popularne były Talking Games, czyli „gadane gry”, które zapewne też mogły mieć wpływ na narodziny RPG

holistyczny