“Środowiska” w grach

Tym razem o początku “środowiska” w grach, czyli o tym, zanim nadeszła era World of Warcraft.

Pierwsze cRPG były jak wiemy bardzo bliskie RPG – tych bez c. Na początku były tekstowe MUDy, wykorzystujące ARPAnet, w tym słynny Multi User Dungeon (dzieło Roya Trubshawa oraz Richarda Bartle’a). Niemniej prapoczątki tego wszystkiego leżą najprawdopodobniej w City State of the Invincible Overlord.

Judges Guild stworzyło pierwszy długo wspierany setting opisujący ze szczegółami miasto powstałe z myślą o D&D. Miał on wpierw postać broszur dostępnych tylko dla subskrybentów (1976-1981). W skład weszły m.in. 56-stronnicy Guide to the City State (1977) i Wilderlands of High Fantasy (1977), w których pojawiło się choćby mnóstwo mniej i bardziej szczegółowych map.

Necromancer Games w 2004 roku opublikowało reedycję settingu w postaci prawie 300 podręcznika w twardej oprawie pod tytułem City State of the Invincible Overlord.

Postać właśnie takich “cyfrowych” opisów miały pierwsze cRPG…

holistyczny