W celu rozjaśnienia sytuacji w kwestii literatury nowomedilanej

Ryan, jako teoretyk literatury nowomedialnej, postuluje włączenie kategorii immersji technologicznej w obręb refleksji teoretycznoliterackiej, sugerując, że dotychczasowe pojęcia poetyki okazują się zawodne poznawczo wobec nowej przestrzeni cyfrowej ekspresji.
ZA MUD-y i „teatr” internetowy – performanse czytania i pisania w sieci Jakub Kłeczek w Nowe Media 4/2014

holistyczny