One Life Left – nr 2

Znów drukuje mnie prasa – po numerze z Thorgalem powracam z materiałem do magazynu Pixel. Tym razem będzie mniej o grach, za to dużo o fantastyce naukowej, nieco o tej anglosaskiej, a dużo o tej naszej, powstającej w PRL. Zatem nie zabraknie Zajdla, Snerga-Wiśniewskiego, Borunia oraz Trepki (i innych). Cofnę się nieco do Umińskiego i Żuławskiego. A wesprą mnie w tym dziele swymi słowami Marcin Blacha, Michał Cholewa, Jacek Drewnowski, Paweł Majka oraz Robert Szmidt.

Dodatek jest niezależną częścią większej całości, dostępną dla patronów i prenumeratorów. Ma 16 stron tak nabitych tekstem, że aż ostatnią musieliśmy zrobić z samymi obrazkami 😉

holistyczny